Editing GAO MOSWEU

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
'''Miss Gaongalelwe-Gaolaolwe P. Mosweu''' ni Makamu wa Rais wa Botswana katika jamii ya teknolojia ya habari,  ambayo ni NGO ya hiari ambayo inatetea Maendeleo ya ICT kufikia wastani wa Motswana.Wakati yeye hakutetei sababu hii, "Gao" inaendesha kampuni ya ushauri wa biashara inayoitwa Maze Meadows Consulting.Yeye ni mtetezi wa maudhui ya ndani na amehusika katika mipango inayoinua Uwepo wa maudhui ya ndani katika mtandao na mashujaa wakubwa wa teknolojia. Anawashauri vijana wengi zaidi hasa wale wanawake wadogo wanaotaka kuingia katika kazi za STEM, kufikia ndoto zao.Alikuwa ni sehemu ya Kamati ya Uchaguzi ya ICANN na ni mwanachama wa Mashindano ya ICANN, Chaguo la Watumiaji wa Chombo na Timu ya Ukaguzi ya Wateja. Pia yupo Kamati ya Ushauri wa Teknolojia kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano ya Botswana (BOCRA) kwenye uwanja wa BW kama Makamu Mwenyekiti na anaongoza kamati yake ndogo inayohusika na Uelewa wa Umma.
+
Miss Gaongalelwe-Gaolaolwe P. Mosweu ni Makamu wa Rais wa Botswana katika jamii ya teknolojia ya habari,  ambayo ni NGO ya hiari ambayo inatetea Maendeleo ya ICT kufikia wastani wa Motswana.Wakati yeye hakutetei sababu hii, "Gao" inaendesha kampuni ya ushauri wa biashara inayoitwa Maze Meadows Consulting.Yeye ni mtetezi wa maudhui ya ndani na amehusika katika mipango inayoinua Uwepo wa maudhui ya ndani katika mtandao na mashujaa wakubwa wa teknolojia. Anawashauri vijana wengi zaidi hasa wale wanawake wadogo wanaotaka kuingia katika kazi za STEM, kufikia ndoto zao.Alikuwa ni sehemu ya Kamati ya Uchaguzi ya ICANN na ni mwanachama wa Mashindano ya ICANN, Chaguo la Watumiaji wa Chombo na Timu ya Ukaguzi ya Wateja. Pia yupo Kamati ya Ushauri wa Teknolojia kwa Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano ya Botswana (BOCRA) kwenye uwanja wa BW kama Makamu Mwenyekiti na anaongoza kamati yake ndogo inayohusika na Uelewa wa Umma
<ref>[https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf Mothers of the Internet, ICANNWiki Quick Guide]. Retrieved 30th june 2017</ref>
 
  
== References ==
+
== Reference ==
 +
<ref group="https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf">Mothers of the internet 30th june 2017</ref>

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)