Editing Habari Node LTD

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
'''Habari Node Limited'''<ref>[http://habari.co.tz/ Habari Node Limited]. Imepatika 3 Oktoba 2017</ref> ni kampuni iliyosajiliwa kutoa huduma za mtandao na huduma zingine zinazohusiana na teknohama katika soko la Tanzania.
+
'''Habari Node Limited''' ni kampuni iliyosajiliwa kutoa huduma za mtandao na huduma zingine zinazohusiana na teknohama katika soko la Tanzania.
  
 
Habari Node Limited ilianzishwa mwaka 2010 na muungano wa shirika mbili ambazo ni Afam (T) Limited na Arusha Node Marie chini ya kifungu cha sheria cha mwaka 2002 kinachohusiana na makapuni Tanzania, na cheti cha kuingizwa idadi number 75466. Iliundwa ili kuchukua jukumu la  kutoa huduma za mtandao za Arusha Node Marie, shirika la kijamii ambalo lilikuwa likitoa huduma hiyo kutoka mwaka 1994.
 
Habari Node Limited ilianzishwa mwaka 2010 na muungano wa shirika mbili ambazo ni Afam (T) Limited na Arusha Node Marie chini ya kifungu cha sheria cha mwaka 2002 kinachohusiana na makapuni Tanzania, na cheti cha kuingizwa idadi number 75466. Iliundwa ili kuchukua jukumu la  kutoa huduma za mtandao za Arusha Node Marie, shirika la kijamii ambalo lilikuwa likitoa huduma hiyo kutoka mwaka 1994.
  
Habari Node imesajiliwa na Tanzania Communication Regulatory Authority<ref>[https://www.tcra.go.tz/ Tanzania Communication Regulatory Authority]. imepatikana 3 Oktoba 2017</ref>  kama kampuni inayotoa huduma za kiprogramu. Habari pia ni mwanachama wa Tanzania Internet Service Provider (www.tispa.or.tz), na ametoa hifadhi kwa ajili ya Arusha Internet Exchange Point (www.aixp.or.tz).
+
Habari Node imesajiliwa na Tanzania Communication Regulatory Authority (www.trcra.go.tz) kama kampuni inayotoa huduma za kiprogramu. Habari pia ni mwanachama wa Tanzania Internet Service Provider (www.tispa.or.tz), na ametoa hifadhi kwa ajili ya Arusha Internet Exchange Point (www.aixp.or.tz).
  
 
== Ujumbe wa Kampuni ==
 
== Ujumbe wa Kampuni ==
Line 11: Line 11:
  
 
=== Ujumbe wa Kiuchumi ===
 
=== Ujumbe wa Kiuchumi ===
Kuendesha kampuni katika msingi endelevu wa fedha na ukuaji wa faida, kuongeza thamani kwa wadau wetu na kupanua nafasi za maendeleo na ukuaji wa kazi kwa wafanyakazi wetu.
+
Kuendesha kampuni katika
  
== '''Maono ya kampuni''' ==
+
Habari Node ajira kwa zaidi ya 50 wafanyakazi wenye vipaji na pia mafunzo na ina kusanyiko juu ya uzoefu wa miaka 15 katika kutoa huduma ya internet. Lengo letu la msingi ni kutoa huduma ya kuaminika kwa bei nafuu, bei za ushindani kuungwa mkono na ari ya daraja la kwanza msaada, kiufundi na wateja. Hii inevitably inaruhusu wateja kufurahia huduma zetu ambazo ni bora kuliko wale zinazotolewa na washindani katika kanda. <ref>[http://HABARI%20NODE%20LTD HABARI NODE LTD. Retrieved 19 Nov 2016.]</ref>
Habari Node Limited itakuwa Kampuni ya Teknolojia iliyojichagua katika utoaji wa huduma za ubora, za bei nafuu, za mtandao na teknolojia nchini Tanzania.
 
  
== '''Kazi na ICANNWiki''' ==
 
Habari Node Limited ilifadhili mafunzo ya ICANNWiki swahili edit-a-thon yaliyowezeshwa na Techchix-Tz mnamo mwaka 2016, kwa kutoa huduma ya bure ya mtandao ili kuendesha shughuli hiyo.
 
  
== Marejeo ==
+
=REFERENCE=
[http://habari.co.tz/]
 
 
 
https://www.tcra.go.tz/
 

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)