Editing INES HFAIEDHI

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 4: Line 4:
  
 
Shirika la ICANN, ISOC na Waafrika wa IGF, Hfaiedh alikuwa Spika wa Wageni katika Toleo la Nne la IGF ya Kiarabu, Mkutano wa Kimataifa wa ICT, Mkutano wa Taifa wa Tunisia TESOL na mjumbe anayewakilisha Tunisia katika Mkutano wa Kimataifa wa MATE nchini Morocco. Vifaa vya Elimu ya Ulaya Portal imeshiriki chombo chake cha 'Utekelezaji wa Teknolojia ya Maingiliano katika Kujifunza Rasmi na isiyo rasmi' na akachagua kwa usawa wa Kimataifa katika Budapest, Hungaria. Pia aliandaa mipango ya somo la kuimarisha ICT katika karatasi ya mafundisho ili kufaidi walimu wa Tunisia.
 
Shirika la ICANN, ISOC na Waafrika wa IGF, Hfaiedh alikuwa Spika wa Wageni katika Toleo la Nne la IGF ya Kiarabu, Mkutano wa Kimataifa wa ICT, Mkutano wa Taifa wa Tunisia TESOL na mjumbe anayewakilisha Tunisia katika Mkutano wa Kimataifa wa MATE nchini Morocco. Vifaa vya Elimu ya Ulaya Portal imeshiriki chombo chake cha 'Utekelezaji wa Teknolojia ya Maingiliano katika Kujifunza Rasmi na isiyo rasmi' na akachagua kwa usawa wa Kimataifa katika Budapest, Hungaria. Pia aliandaa mipango ya somo la kuimarisha ICT katika karatasi ya mafundisho ili kufaidi walimu wa Tunisia.
 
== Reference ==
 
 
Mothers of the internet  [https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf] 1st julai 2017
 

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)