Editing MOTHER OF THE INTERNET

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
  
Mara nyingi Kiwango dhaifu cha picha zetu za waanzilishi wa kwanza na wa sasa wa Intaneti huishi kwa wale tunaoamini kuwa ni madereva wakuu wa mtandao. maranyingi tunarudi kutazama nyuso za kawaida,"baba" na "walezi wa kiume", kwaajili ya thamani na umuhimu wa rasilimali hii ,lakini tukiangalia kwa ukaribu zaidi tunaona kwamba ukuaji wa intaneti umechangia kutoka kwa wanawake na wanaume kufanana/kua kwenye usawa, na kuzunguka dunia nzima, sio tu kwa umoja wa nchi za marekani pekee.
+
mara nyingi Kiwango dhaifu cha picha zetu za waanzilishi wa kwanza na wa sasa wa Intaneti huishi kwa wale tunaoamini kuwa ni madereva wakuu wa mtandao. maranyingi tunarudi kutazama nyuso za kawaida,"baba" na "walezi wa kiume", kwaajili ya thamani na umuhimu wa rasilimali hii ,lakini tukiangalia kwa ukaribu zaidi tunaona kwamba ukuaji wa intaneti umechangia kutoka kwa wanawake na wanaume kufanana/kua kwenye usawa, na kuzunguka dunia nzima, sio tu kwa umoja wa nchi za marekani pekee.
 
Makala hii inaonyesha nyuso, maneno na roho za wanawake Ambao wamekuwa msingi kwa maendeleo ya mtandao Afrika. Uzoefu wao unatokana na utekelezaji wa sheria, sera na mikono juu ya uhandisi, na maendeleo ya ICT, lakini kinachoaminika kwa wote ni jinsi gani michango yao imekua na bado inaendelea kua katika maisha yetu ya intaneti. <ref>[https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf ICANNWiki Mothers of the Internet]. Retrieved 30 Jun 2017.</ref>
 
Makala hii inaonyesha nyuso, maneno na roho za wanawake Ambao wamekuwa msingi kwa maendeleo ya mtandao Afrika. Uzoefu wao unatokana na utekelezaji wa sheria, sera na mikono juu ya uhandisi, na maendeleo ya ICT, lakini kinachoaminika kwa wote ni jinsi gani michango yao imekua na bado inaendelea kua katika maisha yetu ya intaneti. <ref>[https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf ICANNWiki Mothers of the Internet]. Retrieved 30 Jun 2017.</ref>
  
 
==Reference==
 
==Reference==

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)