Editing Msichana wa mtandao

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 6: Line 6:
  
 
ningependa kutoa ufupi wa vitu ambavyo ni vidogo sana lakini vinachangia sana kwenye maendeleo binafsi ya mtu, vitu ambavyo mimi navifanya kila siku sio kwa sababu nimechukua masomo ya tehama, kwa sababu kila mtu anaweza kufanya na haijalishi kama ni mtaalamu wa masomo ya tehama au la.haya yote nayafanya kwa kutumia mtandao.
 
ningependa kutoa ufupi wa vitu ambavyo ni vidogo sana lakini vinachangia sana kwenye maendeleo binafsi ya mtu, vitu ambavyo mimi navifanya kila siku sio kwa sababu nimechukua masomo ya tehama, kwa sababu kila mtu anaweza kufanya na haijalishi kama ni mtaalamu wa masomo ya tehama au la.haya yote nayafanya kwa kutumia mtandao.
nikiamka hasubuhi kwa kutumia simu yangu nakutana na ratiba yangu ya mambo niliyotarajia kufanya siku hiyo, pia inanitumia barua pepe ambayo ina habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa. hivi ni vitu vichache tu ambavyo vinategemea mtandao kwa muda wa hasubuhi tu.
+
nikiamka hasubuhi kwa kutumia simu yangu nakutanda na ratiba yangu ya mambo niliyotarajia kufanya siku hiyo, pia inanitumia email ambayo ina habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa. hivi ni vitu vichache tu ambavyo vinategemea mtandao kwa muda wa hasubuhi tu.
  
 
moja ya vitu muhimu katika maisha ni kwenda na muda, fanya kitu sahihi kwa muda sahihi na hapo ndipo mwanzo wa maendeleo.
 
moja ya vitu muhimu katika maisha ni kwenda na muda, fanya kitu sahihi kwa muda sahihi na hapo ndipo mwanzo wa maendeleo.
  
 
imetolewa na Zuhura Msisi tarehe 2/7/2017
 
imetolewa na Zuhura Msisi tarehe 2/7/2017

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)