Editing TESS WANDIA

Jump to: navigation, search

Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision Your text
Line 1: Line 1:
'''Tess Wandia''' ni Mtafiti katika iHub Nairobi, ambako amekuwa muhimu sana katika kubuni na kutekeleza masuala mbalimbali ya utafiti. Katika kazi yake ya utafiti yeye amehusishwa katika kuwezesha wajasiriamali, washirika na mashirika yote ya ufahamu wa soko muhimu wa ndani na wa kimataifa.
+
Tess Wandia ni Mtafiti katika iHub Nairobi, ambako amekuwa muhimu sana katika kubuni na kutekeleza masuala mbalimbali ya utafiti. Katika kazi yake ya utafiti yeye amehusishwa katika kuwezesha wajasiriamali, washirika na mashirika yote ya ufahamu wa soko muhimu wa ndani na wa kimataifa.
  
 
Katika kazi yake ya utafiti katika iHub, Tess ameongezeka nia ya Uhuru wa Internet Hasa kwa watu wachache na wanawake hasa ambako anajaribu kuelewa mawazo ya uhuru wa mtandao kwa vikundi hivi na kufanya njia za kuongeza uzoefu wao mtandaoni.
 
Katika kazi yake ya utafiti katika iHub, Tess ameongezeka nia ya Uhuru wa Internet Hasa kwa watu wachache na wanawake hasa ambako anajaribu kuelewa mawazo ya uhuru wa mtandao kwa vikundi hivi na kufanya njia za kuongeza uzoefu wao mtandaoni.
  
Utafiti wake wa hivi karibuni na wa sasa unahusu maeneo ya Utawala, Sera, intaneti na Ujasiriamali nchini Kenya. Yeye pia ni mwanachama wa Mtandao wa DIODE ambapo yeye ni mtafiti wa msingi. Tess pia ana shauku kwenye mambo ya  Utawala, Sera na Wanawake katika Teknolojia ambapo anashiriki kutoa mawazo yake mara kwa mara mtandaoni.<ref>[https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf Mothers of the Internet, ICANNWiki Quick Guide].  Retrieved julai mosi 2017.</ref>
+
Utafiti wake wa hivi karibuni na wa sasa unahusu maeneo ya Utawala, Sera, intaneti na Ujasiriamali nchini Kenya. Yeye pia ni mwanachama wa Mtandao wa DIODE ambapo yeye ni mtafiti wa msingi. Tess pia ana shauku kwenye mambo ya  Utawala, Sera na Wanawake katika Teknolojia ambapo anashiriki kutoa mawazo yake mara kwa mara mtandaoni.
  
 
== Reference ==
 
== Reference ==
 +
 +
Mothers of the internet [https://icannwiki.org/images/4/48/ICANN59_-_Johannesburg_Booklet_DIGITAL.pdf]    julai mosi 2017

Please note that all contributions to Swahili ICANNWiki may be edited, altered, or removed by other contributors. If you do not want your writing to be edited mercilessly, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource (see Project:Hakimiliki for details). Do not submit copyrighted work without permission!

Cancel | Editing help (opens in new window)